Seçmen üye nedir? Seçmen üye göreve gitmek zorunda mı? Seçmen üye görevleri nelerdir?

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken, seçmen üye görevi de merak konusu oldu. Peki, Seçmen üye nedir? Seçmen üye göreve gitmek zorunda mı? Seçmen üye görevleri nelerdir?

SEÇMEN ÜYE NEDİR?

Seçmen üye, sandık kurulunda yer alan ve seçimlerde oy kullanma sürecinde ve sonrasında aktif rol oynayan kişidir.

Seçmen üye görevi, genellikle emniyet güçleri veya muhtarlık tarafından tebliğ edilir. Bu kişiler, seçim günü sandık başında görev alarak oy kullanma işlemlerini yönetirler ve seçim sürecinin düzenli ve adil bir şekilde ilerlemesine yardımcı olurlar.

SEÇMEN ÜYENİN GÖREV ALMASI ZORUNLU MU?

Seçmen üyenin görev alanına sabah saat 7’de görevli sıfatıyla ulaşmaması ve görev yerinden erken ayrılması halinde cezai yaptırım uygulanmaktadır.

İlgili kanunun 136’ncı maddesinde yer alan bilgilere göre;

Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına gelmeyenler elli günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Seçim başladıktan sonra kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

SEÇMEN ÜYE GÖREVLERİ NEDİR?

Görev yerine zamanında ulaşmak: Seçmen üyeler, seçim günü en geç sabah saat 07:00’de görevlendirildikleri okulda hazır bulunmalıdır.

Oy verme işleminin düzenli ve güvenli olmasını sağlamak: Seçmen üyeler, oy verme işleminin tüm aşamalarında adil ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakla sorumludur.

Seçmenlerin kimliklerini doğrulamak

Oy pusulalarının doğru şekilde dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlamak

Sandık odasında düzeni ve güvenliği sağlamak

Oyların sayımını yapmak: Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, seçmen üyeler sandık kurulu başkanının gözetiminde oyların sayımını gerçekleştirir.

Sandık kurulu tutanağına imza atmak: Oyların sayımı tamamlandıktan sonra, seçmen üyeler sandık kurulu tutanağını inceleyerek imzalarlar. Bu tutanak, seçim sonuçlarının resmi belgesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x